Z á p i s z výborové schůze FK Vysoká n/L. z.s. konané dne 02.10.2023

Přítomni: M.Zeman, M.Solich, M.Píša, F.Dejnožka
Omluven: J.Vysoký
Host: V.Daňo
Byly projednány/diskutovány níže uvedené body. Schůze byla mimo jiné svolána k žádosti M.Píši kvůli problémům ohledně hřiště a jeho využití pro jednotlivé kategorie s důrazem na Muže B.
 
1/ Výpisy z účtů
Ze strany sekretáře předány výpisy z účtu dle jednotlivých kategorií – za období 1.1. 2023 až 1.10.2023.
2/ Sekretář informoval o stavu dotací:
Obec (všechny kategorie) – připravuje se vyúčtování za rok 2023
NSA (jen mládež) – Můj Klub 2024 – zatím nebyla vypsána, po vypsání bude podána žádost; v této souvislosti dochází k aktualizaci členů mládeže v Rejstříku sportu
3/ Problém při zápase Muži B x Lovčice o víkendu 30.9.-1.10.
Zápasy o víkendu bezprostředně navazovaly, na zápas od 13 hod (MD) nepřijel rozhodčí, což způsobilo pozdní začátek zápasu, respektive jeho konec. Hosté z Lovčic neměly k dispozici kabiny v hlavní budově 1 hod před zápasem (zápas měl začátek 16 hod, do kabin se dostali cca 15,25 hod), neboť byly obsazeny hráči z MD. Jednomyslně rozhodnuto, že pokud budou do budoucna takto navazovat zápasy, pak mládež bude nikoliv v hlavní budově, ale v buňkách u hřiště, kde jsou k dispozici i sprchy. Aktuálně se teď týká zápasu dne  14.10. (Libor Drábek, SŽ).
4/ Stavění nafukovačky – neděle 5.11.2023
Výbor vzal na vědomí termín stavění „nafukovačky“ v neděli 5.11.2023. Rozdělení časů pro užívání ze strany klubu připraví sekretář, když bude vycházet z minulé zimní sezóny.
5/ Obsazenost hřiště, využití velkých přenosných branek, používání vápen
Řešen problém obsazenosti hřiště a časové sladění návaznosti jednotlivých kategorií (hlavně v úterý a čtvrtek). Shoda na tom, že trenéři jednotlivých kategorií musí mezi sebou lépe komunikovat. V měsíci říjnu by již neměly být vložené zápasy v týdnu (v září jich, díky nabitému programu, bylo několik).
Řešen problém užívání vápen a nepoužívání přenosných branek ze strany dospělých kategorií včetně MD/SŽ a používání vápen osobami mimo tréninkový čas. Sítě u branek se budou zamykat (po každém tréninku se vyvěsí, klíče zajistí Vláďa Daňo), velká vápna se budou používat pouze v nezbytné míře a na krátký čas k nácviku nezbytných cvičení. Jmenované kategorie začnou více využívat velké přenosné branky, které si umístí mimo vápno (malé vápno). Zamykáním sítí od branek mimo tréninky by se měl vyřešit i problém, kdy třetí osoby využívají branky na kopání mimo tréninkový čas.
6/ Hřiště – stojící voda v určitých částech hřiště
Zřejmě došlo k poškození drenáží, voda se nevsakuje, vybraná místa jsou podmáčená, což je velký problém (neregulérní terén, možnost zranění hráčů, aj). Panuje shoda pozvat odborníka, který by doporučil, jak stávající problém sanovat. Bude průběžně monitorováno a dále řešeno. Pokud bude nutná rekonstrukce hřiště, pak toto bude možné jen díky dotacím či po dohodě s obcí, protože klub nemá v současné době prostředky na rekonstrukci hřiště.
7/ Rekonstrukce kabin
Problém se spádem vody. Voda neodtéká, jak v šatně hostí, tak v šatně domácích. Diskutován problém s Liborem Drábkem, navrženo řešit pomocí lišt.
Vznesen požadavek ze strany hráčů na umístění zrcadla do kabiny domácích. Schválena jeho instalace.
8/ Finance
Řešeny stavy financí jednotlivých kategorií včetně možných příspěvků v kategorii mužů, pokud se nepodaří obstarat sponzory, respektive dostatek prostředků na zajištění fungování týmu.
 

FK Vysoká n/L. z.s.
Výbor ukončen 19,30 hod. Další schůze se bude konat dle potřeby.
Zapsal M.Solich

Z á p i s z výborové schůze FK Vysoká n/L. z.s. konané dne 24.5.2023

 Přítomni: M.Zeman, M.Solich, M.Píša, 
 Omluven: T.Škvrna, F.Dejnožka 
Host: V.Daňo, J.Vysoký 
Byly projednány/diskutovány v návaznosti na skončenou členskou schůzi tyto body: 
1/ Výbor vzal na vědomí odstoupení T.Škvrny z výboru k datu 24.5.2023 a z Finanční komise Mládeže ke stejnému datu. 
2/ Vzal na vědomí zvolení nového člena výboru, a to Jana Vysokého. Rovněž tak schválení účetní závěrky klubu za rok 2022. Zápis změn ve spolkovém rejstříku zajistí sekretář. 
3/ Výpisy z účtů předány Ze strany sekretáře předány výpisy z účtu dle jednotlivých kategorií – za období 1.1. 2023 až 24.5.2023. 
4/ Sekretář informoval o stavu dotací: - Obec (všechny kategorie) – dotace vyplacena na účet klubu a rozdělena dle kategorií - NSA (jen mládež) – Můj Klub 2023 – dotace vyplacena na účet Mládeže - Kraj (jen mládež) – dotace vyplacena na účet Mládeže 
 5/ Spolupráce mužstev A + B muži v sezóně 2023/2024 Projednány možné varianty, pro soutěžní rok 2023/2024 se počítá s domácími zápasy A mužstva v sobotu od 10,15 hod, zápasy B mužstva by navazovaly např od 13,15 hod či 14 hod. Bude ještě upřesněno dle domluvy M.Píši a F. Dejnožky. 
6/ Přihlášky do soutěží 
Lhůta pro podání na Okres je 2.6.2023, na Kraj pak 6.6.2023. 
 Sekretář zajistí přípravu přihlášek dle obvyklých zvyklostí s tím, že přihlášeny budou tyto kategorie 
Muži A - Krajský přebor/ I.A třída 
Muži B - Okresní přebor 
Mládež (včetně předpokládaného personálního zajištění – HT/AT): 
Minipřípravka – Okres 1 tým (Lidmila, Suchý) 
Mladší přípravka – Okres 2 týmy (Beránek, Kučera, Baláš) 
Starší přípravka – 2 týmy Kraj, 1 tým Okres (Solich, Vysoký, Kořének) 
Mladší přípravka – 1 tým Kraj, 1 tým Okres (Schmidt, Solich, Pilc) 
Starší žáci – souklubí s Novým HK – 1 tým Kraj, 1 tým Okres (Drábek) 
Mladší dorost – souklubí s Novým HK – 1 tým Kraj (Podlipný) (v této souvislosti je třeba realizovat zpětný přestup našich hráčů: Novotný, Zeman) 
Současně vzal výbor na vědomí ukončení činnosti k 30.6.2023 ze strany Martina Ptáčka (osobní důvody) a Kamila Šice (FC HK ženy). 
7/ Fotbalový kemp v termínu 10.7. až 14.7.2023 Sekretář k dotazu hosta V.Daňa zjistí, co bude/nebude organizátor potřebovat poskytnout od klubu (šatny, atd). 
8/ Členství FAČR Platby na FAČR byly včas provedeny, současně byli vyřazeni neaktivní členové a hráči. 
9/ Spolupráce s kluby Sekretář informoval o spolupráci se Slavií HK (zejména MŽ), FC HK a FC Nový HK (SŽ, MD). 
10/ Rekonstrukce kabin 
Od 5.6.2023 by měla probíhat rekonstrukce kabin. Po dobu rekonstrukce budou využívány buňky Mládeže. Mládež zajistí jejich vyklizení. 
V červenci 2023 bude probíhat výměna trávníků ve velkých vápnech. 
 FK Vysoká n/L. z.s. 
Výbor ukončen 21,30 hod. Další schůze se bude konat dle potřeby. 
Zapsal M.Solich

Z á p i s z výborové schůze FK Vysoká n/L. z.s. konané dne 16.1.2023

Přítomni: M.Zeman, M.Solich, M.Píša, F.Dejnožka 
Omluven: T.Škvrna 
Host: V.Daňo 
Byly projednány/diskutovány tyto body: 
1/ Výpisy z účtů předány 
Ze strany sekretáře předány výpisy z účtu dle jednotlivých kategorií – za celý rok 2022. 
2/ Sekretář informoval o stavu dotací: - Obec (všechny kategorie) – rok 2022 vyúčtování schváleno, dotace na rok 2023 podána (prostřednictvím V.Daňa) - NSA (jen mládež) – Můj Klub 2023 – dotace podána, vyúčtování Můj Klub 2022 – do 15.2.2023 zajistí sekretář - Kraj (jen mládež) – mimořádný příspěvek na činnost/dar – dotace podána 
 3/ Nové sítě na velké branky 
Nové sítě jsou zakoupeny, při plánované brigádě dne 4.3.2023 budu nainstalovány. Řešeno jejich zabezpečení v souvislosti se sekáním tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
4/ Spolupráce mužstev A + B muži 
Projednány možné varianty, pro soutěžní rok 2023/2024 se počítá s domácími zápasy A mužstva v sobotu od 10,15 hod, zápasy B mužstva by navazovaly např od 13,15 hod či 14 hod. Bude ještě upřesněno. 
 5/ Rozpis hřiště na jarní část sezóny 
Některé zápasy již zadány (Ačko, Béčko, SP), další budou doplněny. Zajistí sekretář. 
6/ Akce 24.6.2023 – setkání současných a bývalých hráčů klubu 
Výbor vzal na vědomí akci, kterou bude pořádat Jan Píša – setkání bývalých a současných hráčů FK Vysoká n/L. z.s. – detaily/parametry akce budou ještě upřesněny. 
 7/ Fotbalový kemp v termínu 10.7. až 14.7.2023 
Výbor vzal na vědomí konání fotbalového kempu v areálu hřiště – termín 10.7.-14.7.2023. 
 8/ Financování B mužstva 
Obecně řešeno financování jednotlivých kategorií, probrány varianty financování činnosti B mužstva (např. čl. příspěvky, aj.). M. Píša osloví další sponzory. 
9/ Členství FAČR 
Platby v termínu na FAČR zajistí sekretář, a to dle seznamu dodaných z jednotlivých kategorií (Muži A, Muži B a mládež). 
10/ Internetové připojení pro účely vysílání domácích zápasů 
Nejlepší se jeví varianta přímého spojení z komína hl. budovy na stožár u "přenosové budky". Zajistí F.Dejnožka. 
11/ Skladování sportovního náčiní 
S ohledem na zakoupení nových kovových branek a nárustu sportovního vybavení bude pořízena plechová bouda na jejich skladování. Zajistí M.Zeman. 
 12/ VH OFS HK 
 Výbor vzal na vědomí termín Valné hromady OFS HK, která se koná dne 2.2.2023 od 17 hod a pověřil sekretáře, aby se za klub zúčastnil. 
 13/ Seminář vlastních rozhodčích – OFS HK dne 24.3. od 17 hod. 
Za klub bude nominován Jaroslav Svoboda, r. 1973. Zajistí sekretář. 
14/ Výbor byl seznámen s aktuálním stavem trenérského obsazení v jednotlivých kategoriích. Zejména se řešila personální otázka v kategorii Mladších žáků. Kamil Šic zůstává v klubu minimálně do léta 2023. Stále platí, že členové výboru z řad mládeže se pokusí oslovit potencionální nové trenéry tak, aby byla zachována tréninková a herní kontinuita Mladších žáků i s ohledem na kategorii Starších žáků a budoucího Dorostu. 
 Na sezónu 2023/2024 se předpokládá pokračování spolupráce/souklubí s Novým HK, a to v kategorii Starších žáků a Mladšího dorostu. 
Výbor vzal rovněž na vědomí, že ve čtvrtek proběhne jednání se Slávií HK ohledně možné spolupráce v mládežnických kategoriích. 
Za klub se jednání zúčastní M.Zeman, M. Solich a K. Šic. 
FK Vysoká n/L. z.s. 
Výbor ukončen 20,30 hod. 
Zapsal M.Solich

Z á p i s z výborové schůze FK Vysoká n/L. z.s. konané dne 3.10.2022

Přítomni: M.Zeman, T.Škvrna, M.Solich, M.Píša, F.Dejnožka 
Host: V.Daňo 
Byly projednány/diskutovány tyto body: 
1/ Pronájem hřiště – hl. hřiště – 
Výbor vzal na vědomí skutečnost, že od nové sezóny se za hlavní hřiště platí. Po vystavení faktury bude tato rozúčtována dle skutečných hodin mezi Ačko, Béčko a Mládež. Případné změny oproti plánu hlásit k rukám sekretáře klubu. 
2/ Výpisy z účtů předány 
Ze strany sekretáře předány výpisy z účtu dle jednotlivých kategorií – od 1.7.2022 až 30.9.2022. 
3/ Požadavek Áčka pro příští sezonu hrát domácí mistrovská utkání v sobotu10,15 hod. 
Výbor projednal a vzal tuto žádost na vědomí. Sekretář tento požadavek zohlední v rozpisu na jarní část sezóny. 
4/ Stavba "nafukovačky" a další věci s tím spojené 
Host V. Daňo informoval výbor o podmínkách provozu "nafukovačky" s ohledem na cenu médií. Předpokládá se její stavba v neděli 13.11.2022. Termín bude ještě potvrzen. 
5/ Předání pergoly obci (vánoční zpravodaj), informační tabule 
Výbor vzal na vědomí dokončení stavby pergoly. Diskutovalo se o jejím dalším osudu. Bylo rozhodnuto o jejím převodu na obec s tím,že současně se by k ní umístila tabule pojednávající o historickém vzniku hřiště. 
6/ Vyúčtování dotace obec 2022 
Výbor vzal na vědomí informace sekretáře o přípravě vyúčtování, které je třeba doručit na obec do 31.12.2022. Zajistí sekretář. 
7/ Výpomoc Ačka Béčku 
 S ohledem na dosavadní neuspokojivé výsledky Béčka a velkou marodku hráčů Béčka byla projednána výpomoc Ačka v soutěžních utkáních tam, kde to hrací časy umožní. 
8/ Klubový web – sjednocení 
Byla diskutována možnost sjednocení obou webů, bude předmětem dalších jednání. 
9/ Klubový časopis 
Diskutována možnost společného časopisu pro Béčko a Ačko, věc bude probrána s Janem Píšou, bude se řešit na dalším výboru. 
10/ Trenéři mládeže 
Výbor byl seznámen se stavem trenérského obsazení v jednotlivých kategoriích. Zejména se řešila personální otázka v kategorii Mladších žáků i s ohledem na ohlášený konec Kamila Šice na pozici trenéra/šéftrenéra mládeže k 31.12.2022. Členové výboru z řad mládeže se pokusí oslovit potencionální nové trenéry tak, aby byla zachována tréninková a herní kontinuita Mladších žáků i s ohledem na kategorii Starších žáků a budoucího Dorostu. Diskutována možnost, že by mohl trénovat i někdo z Ačka či Béčka. 
FK Vysoká n/L. z.s. 
Výbor ukončen 19,30 hod. 
Zapsal M.Solich, M.Zeman

Zápis z jednání výkonného výboru (VV) FK VYSOKÁ NAD LABEM dne 13.4.2021

 Přítomní: F. Dejnožka (FD) M. Zeman (MZ) V. Daňo (VD) T. Škvrna (TŠ) 
Omluveni: M. Píša ml (MP) 
Zapisovatel: FD 
Ověřovatel: MZ 
1. Dořešení závazků mužstev dospělých M. Píšovi ml. 
Hlasování: 4x ANO 
2. Dotace M. Píši st. pro "B" mužstvo dospělých 
Hlasování: 4x ANO 
3. Dotace obce Vysoká nad Labem: 200 000,- Kč 
Rozdělení: 100 000,- Kč - mládež 50 000,- Kč - A tým 50 000,- Kč - B tým Hlasování: 4x ANO 
4. Dotace na sportování mládeže členů FAČR do 23 let. 
Mládež - 252203,- Kč A tým - 13350,- Kč B tým - 4450,- Kč 
Hlasování: 4x ANO 
5. Starší žáci 2007/2008 
Řešení tak, aby hráči mohli hrát (souklubí apod.) 
Hlasování: 4x ANO 
6. VV schválil letní soustředění mládeže, podrobnosti (termín, místo, podmínky apod.) budou dořešeny podle vývoje situace na květnovém VV. 
Hlasování: 4x ANO

Zápis z jednání výkonného výboru (VV) FK VYSOKÁ NAD LABEM dne 6.2.2020

 Přítomní: F. Dejnožka (FD) M. Zeman (MZ) V. Daňo (VD) T. Škvrna (TŠ) 
Omluveni: M. Píša ml (MP) 
Zapisovatel: FD 
Ověřovatel: MZ 
1. Členské příspěvky FAČR – VD Jedlička seznam pro sekretáře 
2. Nutné aktualizovat trenéry a VD u všech mužstev 
3. Justice – aktualizovat rejstřík 
4. Jednání s paní A. Sehnoutkovou – pátek 13.3.2020 (tel. 736606245) 
5. MZ – založení účtu u FIO Banky. 
Budou tři účtu (podúčty) Kompetence: platit - pouze předseda (MZ) nahlížet - F. Bárta – všechny účty - M. Zeman – všechny účty - mládež – M. Zeman - A muži – J.Jedlička VD - B muži – M. Píša ml Účet mládeže bude hlavní účet. Účet u Čs. spořitelny bude zrušen. 
Hlasování: 4x pro 
6. 7.3. brigáda - hřiště